با کودکان و نوجوانان

 

می گویند کودکان فرشتگان زمینی اند ...

  

و آنها به راحتی خوبی را از بدی و پاکی را از ناپاکی تشخیص می دهند ...

  

و او، کسی که برای ساختن آینده همین کودکان و نوجوانان، با تنها سرمایه اش، آبرو، پا به میدان گذاشته است ...

  

او دست مصمم و صمیمانه اش را به سوی کودکی دراز کرده است که دغدغه اش ساختن آینده همین کودکان، نوجوانان و جوانان است. کودک کمی مکث می کند، به دورن پاک و صافش رجوع می کند، آیا این دستها سزاوار اعتماد و گرفتن است؟!

 

آری، این دست مهربان و مصمم، پاک و صادق است، و فرشته کوچک دست در دست وی می گذارد و دستهای مردی را می فشارد که امید او و همه کودکان و نوجوانان و جوانان شهر و کشورش به همت او است. مردی از تبار پاک علی(ع) و فاطمه(س) ...

 

او چه عاشقانه بر سر کودک بوسه می زند و کودک فرشته صفت چه امیدوارانه او را در بر می گیرد. آری کودکان فرشتگان خدا در زمین اند، و مظهر پاکی و صداقت. اگر آنها به دکتر اعتماد و علاقه دارند، پس دکتر نیز از جنس پاکی و صداقت است ... 

  

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دکتر سید علی میرباقری می‌باشد.