مقالات و تالیفات

ضرورت حاکمیت قانون در کشور (مقاله روزنامه آرمان، شنبه 22 اردیبهشت 1397 ، صفحه 1)
مقاله "بابرجام بدون آمریکا"، روزنامه آرمان، شنبه 19 خرداد 1397، صفحه 1
با برجام بدون آمریکا (مقاله روزنامه آرمان، شنبه 19 خرداد 1397 ، صفحه 1)
مقاله "بابرجام بدون آمریکا"، روزنامه آرمان، شنبه 19 خرداد 1397، صفحه 1
دولت و مطالبه بر زمین مانده مشارکت جوانان (ماهنامه هم اندیشان البرز، بهمن 1396،صفحه 22)
مقاله "دولت و مطالبه بر زمین ماده مشارکت جوانان"، ماهنامه هم اندیشان البرز، بهمن 1396، صفحه 22
چرا انقلاب کردیم؟ (یادداشت روزنامه آرمان، سه شنبه 17 بهمن، صفحه11)
یادداشت "چرا انقلاب کردیم؟!"، روزنامه آرمان، سه شنبه  17 بهمن 1396، صفحه 11
بودجه زیر ذره بین (یادداشت روزنامه شرق، دوشنبه 4 دی 1396، صفحه 1و 6)
یادداشت "بودجه زیر ذره بین"، روزنامه شرق، دوشنبه  4 دی 1396، صفحه 1 و 6
مبارزه با فساد به عهده کیست؟ (سرمقاله روزنامه آرمان، یکشنبه 3 دی ماه 1396، صفحه 1)
سر مقاله "مبارزه با فساد به عهده کیست؟"، روزنامه آرمان، یکشنبه  3 دی 1396، صفحه 1 و 2
حاکمیت قانون محور وحدت در جامعه (یادداشت روزنامه آرمان، پنج شنبه 16 آذر 1396، صفحه 7)
یادداشت "حاکمیت قانون محور وحدت در جامعه"،روزنامه آرمان، پنج شنبه 16 آذرماه 1396،صفحه 7
ضرورتی که کشور به آن محتاج است (یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 1 آذر 1396، صفحه 1و7)
یادداشت "ضرورتی که کشور به آن محتاج است"، یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 1 آذر 1396، صفحه 1و7
رفتارهای اشتباه از برجام تا قراردادهای نفتی (سرمقاله روزنامه قانون، پنجشنبه 22 تیر 1396، صفحه 1)
سرمقاله "رفتارهای اشتباه از برجام تا قراردادهای نفتی"، سرمقاله روزنامه آرمان، پنج شنبه 22 تیر 1396، صفحه 1
مسئله مواد مخدر و جایگزینی برای اعدام (یادداشت روزنامه قانون، چهارشنبه 27 بهمن 1395، صفحه 1)
یادداشت "مسئله مواد مخدر و جایگزینی برای اعدام"، یادداشت روزنامه قانون، چهارشنبه 27 بهمن 1395، صفحه 1
مسئولیت تاریخی مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 25 بهمن 1395، صفحه 1 و 16)
یادداشت "مسئولیت تاریخی مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر"، یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 25 بهمن 1395، صفحه 1 و 16
ترامپ فرصتی برای ایران (یااداشت روزنامه شرق، چهارشنبه 20 بهمن 1395، صفحه 1)
یادداشت "ترامپ، فرصتی برای ایران"، یادداشت روزنامه شرق، چهارشنبه 20 بهمن 1395، صفحه 1
نمادی در قلب تهران برای تاریخ (یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 11 بهمن 1395، صفحه 1 و 7)
یادداشت "نمادی در قلب تهران برای تاریخ!"، یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 11 بهمن 1395، صفحه 1 و 7
مهترین آرمان انقلاب اسلامی و هدف نفوذی ها (یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 17 بهمن 1395، صفحه 1 و 16)
یادداشت "مهمترین آرمان انقلاب اسلامی و هدف نفوذی ها!"، یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 17 بهمن 1395، صفحه 1 و 16
ضرورت همبستگی ملت با نخبگان (سرمقاله روزنامه قانون، سه شنبه 5 بهمن 1395، صفحه 1)
یادداشت "ضرورت همبستگی ملت با نخبگان"، سرمقاله روزنامه قانون، سه شنبه 5 بهمن 1395، صفحه 1
تهران، پلاسکو است! (یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 2 بهمن 1395، صفحه 1 و 7)
یادداشت "تهران، پلاسکو است!"، یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 2 بهمن 1395، صفحه 1 و 7
هاشمی زنده است! (یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 25 دی 1395، صفحه 1)
یادداشت "هاشمی زنده است!"، یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 25 دی 1395، صفحه 1
چرا با حرمت شکنان مجالس وعظ و سخن برخورد نمی شود؟! (یادداشت روزنامه آرمان، سه شنبه 7 دی 1395، صفحه 1 و 2)
یادداشت "چرا با حرمت شکنان مجالس وعظ و سخن، برخورد نمی شود؟!"، یادداشت روزنامه آرمان، سه شنبه 7 دی 1395، صفحه 1 و 2
جای خالی چند سوال در هفته وحدت (یادداشت روزنامه شرق، پنجشنبه 25 آذر 1395، صفحه 4)
یادداشت "جای خالی چند سوال در هفته وحدت"، یادداشت روزنامه شرق، پنجشنبه 25 آذر 1395، صفحه 4 "
بی نظمی و بی قانونی، مبداء همه فسادهاست (یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 21 آذر 1395، صفحه 1)
یادداشت "بی نظمی و بی قانونی، مبداء همه فسادهاست"، یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 21 آذر 1395، صفحه 1
هدف، تحریک ایران به نقض برجام (یادداشت روزنامه شرق، دوشنبه 15 آذر 1395، صفحه 1 و 4)
یادداشت "هدف، تحریک ایران به نقض برجام"، یادداشت روزنامه شرق، دوشنبه 15 آذر 1395، صفحه 1 و 4
درسهای این سه هفته نفسگیر (یادداشت روزنامه ایران، پنجشنبه 10 دی 1394، صفحه 1)
یادداشت "درسهای این سه هفته نفسگیر"، یادداشت روزنامه ایران، پنجشنبه 10 دی 1394، صفحه 1
وحدت شعار اساسی و حیاتی برای کشور ماست (یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 6 دی 1394، صفحه 7)
یادداشت "وحدت ملی شعار اساسی ماست"، یادداشت روزنامه اعتماد، یکشنبه 6 دی 1394، صفحه 7
چه کسانی دوستان نظام و رهبری اند؟ (من هم مثل تو فکر می کنم) (نگاه روز روزنامه اعتماد، چهارشنبه 2 دی 1394، صفحه 1)
یادداشت "چه کاسانی دوستان نظام و رهبری اند؟ (من هم مثل تو فکر می کنم)"، نگاه روز روزنامه اعتماد، چهارشنبه 2 دی 1394، صفحه 1
کاندیداتوری آیت ا... سید حسن خمینی و سلامت راه جمهوری اسلامی (یادداشت روزنامه آفتای یزد، یکشنبه 29 آذر 1394، صفحه 1)
یادداشت "کاندیداتوری آیت ا... سید حسن خمینی و سلامت راه جمهوری اسلامی"، یادداشت روزنامه آفتاب یزد، یکشنبه 29 آذر 1394، صفحه 1 و 16
پایان P.M.D و آغاز خلق فتح المبین های دیگر (سرمقاله روزنامه قانون، شنبه 28 آذر 1394، صفحه 1)
یادداشت "پایان پی ام دی و آغاز خلق فتح المبین های دیگر"، سرمقاله روزنامه قانون، شنبه 28 آذر 1394، صفحه 1
وظیفه ما در قبال نامه ای که اعتبار ایران را چند برابرکرد (یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 28 آذر 1394، صفحه 7)
یادداشت "وظیفه ما در قبال نامه ای که اعتبار ایران را چند برابر کرد"، یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 28 آذر 1394، صفحه 7
تحرک افراطیون در اروپا و مسئولیت اصحاب اندیشه (یادداشت روزنامه ایران، سه شنبه 23 آذر 1394، صفحه 1 و 23)
یادداشت "تحرک افراطیون در اروپا و مسئولیت اصحاب اندیشه"، یادداشت روزنامه ایران، سه شنبه 23 آذر 1394، صفحه 1 و 23
چرا امام حسین(ع) اهل و عیالش را هم با خود حرکت می دهد؟ (سرمقاله روزنامه قانون، سه شنبه 10 آذر 1394، صفحه 1 و 3)
یادداشت "چرا امام حسین(ع) اهل و عیالش را هم با خود حرکت می دهد؟"، سرمقاله روزنامه قانون، سه شنبه 10 آذر 1394، صفحه 1 و 3
بسیج لشگر مخلص خداست (یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 8 آبان 1394، صفحه 1 و 7)
یادداشت "بسیج لشگر مخلص خداست"، یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه، 8 آذر 1394، صفحه 7
تمرکز تندروها بر چالش اقتصادی دولت (یادداشت روزنامه ایران، پنج شنبه 5 آذر 1394، صفحه 1)
یادداشت "تمرکز تندروها بر چالش اقتصادی دولت"، یادداشت روزنامه ایران، پنجشنبه 5 آذر  1394، صفحه 1
حادثه قرچک و وظایف قوا در آستانه انتخابات (سرمقاله روزنامه قانون، دوشنبه 2 آذر 1394، صفحه 1 و 3)
یادداشت "حادثه قرچک و وظایف قوا در آستانه انتخابات"، سرمقاله روزنامه قانون، دوشنبه 2 آذر 1394، صفحه 1 و 3
تماس الیزه با روحانی و موقعیت تاریخی ما (یادداشت روزنامه ایران، پنج شنبه 28 آبان 1394، صفحه 1)
یادداشت "تماس الیزه با روحانی و موقعیت تاریخی ما"، یادداشت روزنامه ایران، پنجشنبه 28 آبان 1394، صفحه 1
موج های مخالف پس از «برجام» (سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 20 آبان 1394، صفحه 1)
یادداشت "موجهای مخالف پس از برجام"، سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 20 آبان 1394، صفحه 1
حمله به دولت با ماهی گرفتن در آب گل آلود (سرمقاله روزنامه قانون، سه شنبه 12 آبان 1394، صفحه 1 و 3)
یادداشت "حمله به دولت با ماهی گرفتن از آب گل آلود"، سرمقاله روزنامه قانون، سه شنبه 12 خرداد 1394، صفحه 1 و 3
منشاء بدبینی تاریخی به آمریکا (سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 13 آبان 1394، صفحه 1)
یادداشت "منشأ بدبینی تاریخی به امریکا"، سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 13 آبان 1394، صفحه 1
بایدها و نبایدهای امر سیاسی(گریز از جنگ اسرائیلی) (یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 4 آبان 1394، صفحه 6)
یادداشت "بایدها و نبایدهای امر سیاسی"، روزنامه آرمان، دوشنبه 4 آبان 1394، صفحه 6
تندروها در رؤیای «ریزش یاران روحانی» (یادداشت روزنامه ایران، چهارشنبه 29 مهر 1394، صفحه 1)
یادداشت "تندروها در رویای ریزش یاران روحانی"، یادداشت روزنامه ایران، چهارشنبه 6 آبان 1394، صفحه 1
انقلاب کربلا، عظمتی فوق عظمت همه انقلابها (یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 30 مهر 1394، صفحه 6)
یادداشت "انقلاب کربلا، عظمتی فوق عظمت همه انقلابها"، یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 30 مهر 1394، صفحه 6
برجام، نمادی از تدبیر رهبری و توفیق (سرمقاله روزنامه ایران، سه شنبه 28 مهر 1394، صفحه 1)
یادداشت "برجام، نمادی از تدبیر رهبری و توفیق نظام"، سرمقاله روزنامه ایران، سه شنبه 28 مهر 1394، صفحه 1
شهد اطاعت از رهبری در برجام (یادداشت روزنامه آرمان، سه شنبه 28 مهر 1394، صفحه 7)
یادداشت "شهد اطاعت از رهبری در برجام"، یادداشت روزنامه آرمان، سه شنبه، 28 مهر 1394، صفحه 7
سند برجام، عامل وحدت و همدلی (یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 22 مهر 1394، صفحه 7)
یادداشت "سند برجام، عامل وحدت و همدلی"، روزنامه آرمان، چهارشنبه، 22 مهر 1394، صفحه 7
چهره واقعی مخالفان برجام (یادداشت روزنامه ایران، سه شنبه 21 مهر 1394، صفحه 1)
یادداشت "چهره واقعی مخالفان برجام"، یادداشت روزنامه ایران، سه شنبه 21 مهر 1394، صفحه 1
مردود شدگان آزمون برجام (یادداشت روزنامه ایران، چهارشنبه 15 مهر 1394، صفحه 1)
یادداشت "مردود شدگان آزمون برجام"، یادداشت روزنامه ایران، چهارشنبه 15 مهر 1394، صفحه 1
چه کسانی باید از مردم عذرخواهی کنند؟ (یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 13 مهر 1394، صفحه 1 و 6)
یادداشت "چه کسانی باید از مردم عذرخواهی کنند؟"، روزنامه آرمان، دوشنبه 13 مهر 1394، صفحه 6
یوم الحساب بابک زنجانی(یادداشت روزنامه قانون، دوشنبه 13 مهر 1394، صفحه 1 و 5)
یادداشت "یوم الحساب بابک زنجانی و آزمونی برای دستگاه قضا"، روزنامه قانون، دوشنبه 13 مهر 1394، صفحه 1 و 5
انتظار مردم از مجلس برای اجرایی شدن برجام(یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه، 8 مهر 94، صفحه 7)
یادداشت "انتظار مردم از مجلس برای اجرایی شدن برجام"، روزنامه آرمان، چهارشنبه 8 مهر 1394، صفحه 7
ناگفته های مدیریت بحران در منا(یادداشت روزنامه ایران، یکشنبه 5 مهر 1394، صفحه 1)
یادداشت "ناگفته های مدیریت بحران در منا"، روزنامه ایران، یکشنبه 5 مهر 1394، صفحه 1
مأموریتی به دور از هیاهوی سیاسی پایتخت (یادداشت روزنامه ایران، یکشنبه 29 شهریور 1394، صفحه 1)
یادداشت "مأموریتی به دور از هیاهوی سیاسی پایتخت"، روزنامه ایران، یکشنبه 29 شهریور 1394، صفحه 1
درسهای کمیسیون برجام (سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 25 شهریور 1394، صفحه 1)
یادداشت "درسهای کمیسیون برجام"، سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 25 شهریور 1394، صفحه 1
اصول گرایی و اصلاح طلبی مکمل همدیگرند (یادداشت روزنامه آرمان، سه شنبه 24 شهریور 1394، صفحه 7)
یادداشت "اصولگرایی و اصلاحطلبی مکمل یکدیگرند"، روزنامه آرمان، سه شنبه، 24 شهریور 1394، صفحه 7
رمز و راز بازگشت اروپایی ها به تهران (سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 18 شهریور 1394 ، صفحه 1)
یادداشت "رمز و راز بازگشت اروپایی ها به تهران"، سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 18 شهریور 1394، صفحه 1
پایان 50 روز غوغای سناتورها (سرمقاله روزنامه ایران، پنجشنبه 12 شهریور 1394، صفحه 1)
یادداشت "پایان 50 روز غوغای سناتورها"، سرمقاله روزنامه ایران، پنجشنبه 12 شهریور 1394، صفحه 1
پیشنهادهایی در امر نظارت (یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 9 شهریور 1394، صفحه 1 و 7)
یادداشت "پیشنهادهایی در امر نظارت"، روزنامه آرمان، دوشنبه 9 شهریور 1394، صفحه 1 و 7
فصل رقابت انتخاباتی و صف‌بندی مخالفان (سرمقاله روزنامه ایران، پنجشنبه 5 مرداد 1394، صفحه 1)
یادداشت "فصل رقابت انتخاباتی و صف‌بندی مخالفان"، سرمقاله روزنامه ایران، پنجشنبه پنجم شهریور 1394، صفحه 1
منافع و تعهدات ما در توافق وین (یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 4 شهریور 1394، صفحه 7)
یادداشت "منافع و تعهدات ما در توافق وین"، روزنامه آرمان، چهارشنبه، چهارم شهریور 1394
آغاز و پایان قصه مایکل لدین (سرمقاله روزنامه ایران، شنبه 31 مرداد 1394، صفحه 1)
یادداشت "آغاز و پایان قصه مایکل لدین"، سرمقاله روزنامه ایران، شنبه 31 مرداد 1394، صفحه 1
دردسرهای نظام دو حزبی امریکا بعداز توافق هسته‌ای (یادداشت روزنامه ایران، یکشنبه 25 مرداد 1394، صفحه 10)
یادداشت "دردسرهای نظام دو حزبی امریکا بعد از توافق هسته‌ای"، روزنامه ایران، یکشنبه 25 مرداد 1394، صفحه 10
رفتارهای خطرناک سیاسی در حاشیه احکام قضایی (سرمقاله روزنامه ایران، شنبه 24 مرداد 1394، صفحه 1)
یادداشت "رفتارهای خطرناک سیاسی در حاشیه احکام قضایی"، سرمقاله روزنامه ایران، شنبه 24 مرداد 1394، صفحه 1
تحول در ماهیت روابط ایران و اروپا (سرمقاله روزنامه ایران، یکشنبه 10 مرداد 1394، صفحه 1)
یادداشت "تحول در ماهیت روابط ایران و اروپا"، روزنامه ایران، شنبه 10 مرداد 1394، صفحه 1
اجتماعات مدنی، دولت اعتدال و مخالفان آن (سرمقاله روزنامه ایران، یکشنبه 4 مرداد 1394، صفحه 1)
یادداشت "اجتماعات مدنی، دولت اعتدال و مخالفان آن"، روزنامه ایران، یکشنبه 4 مرداد 1394، صفحه 1
مدیریت فرصتهای بعد از توافق (سرمقاله روزنامه ایران، پنجشنبه 1 مرداد 1394، صفحه 1)
یادداشت "مدیریت فرصتهای بعد از توافق"، روزنامه ایران، پنجشنبه 1 مرداد 1394، صفحه 1
پیامی برای فردای مناقشه هسته ای (سرمقاله روزنامه ایران، دوشنبه 15 تیر 1393، صفحه 1)
یادداشت "پیامی برای فردای مناقشه هسته ای"، روزنامه ایران، دوشنبه 15 تیر 1394، صفحه 1
نگاه متفاوت به کارنامه دولت (سرمقاله روزنامه ایران، دوشنبه 22 تیر 1393، صفحه 1)
یادداشت "نگاه متفاوت به کارنامه دولت"، روزنامه ایران، دوشنبه 22 تیر 1394، صفحه 1
راز و رمز رفتار مخالفان مذاکره (سرمقاله روزنامه ایران، چهارشنبه 10/04/94، صفحه 1)
یادداشت "راز و رمز رفتار مخالفان مذاکره"، روزنامه ایران، چهارشنبه 10 تیر 1394، صفحه 1
فصل الخطاب یک مناقشه خسارت بار (سرمقاله روزنامه ایران، پنج شنبه 04/04/94، صفحه 1 و 2)
یادداشت "فصل الخطاب یک مناقشه خسارت بار"، روزنامه ایران، پنجشنبه 4 تیر 1394، صفحه 1 و 2
بازی درست (یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 27/04/94، صفحه 1 و 6)
یادداشت "بازی درست"، روزنامه آرمان، چهارشنبه 27 خرداد 1394، صفحه 1 و 6
رسالت دولت
سردار سیاست زده
رصد دلواپسی (یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 06/04/94، صفحه 1 و 6)
یادداشت "رصد دلواپسی"، روزنامه آرمان، شنبه 6 تیر 1394، صفحه 1 و 6
حق الناس و جنگ با خدا
توافق هراسی
آزمون سخت نخبگان (یادداشت روزنامه ایران، 11/03/94، صفحه 1 )
یادداشت "آزمون سخت نخبگان"، روزنامه ایران، دوشنبه 11 خرداد 1394، صفحه 1
تحزب، پله اول تحول در انتخابات (یادداشت روزنامه ایران، چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394، صفحه 1)
یادداشت "تحزب، پله اول تحول در انتخابات"، روزنامه ایران، چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394، صفحه 1
استانی شدن انتخابات
حق الناس (یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 27 اردیبهشت 1393، صفحه 7)
یادداشت "حق الناس"، روزنامه آرمان، یکشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت 1394، صفحه 7
تهران را دریابید
لغو عمره؛ اقدامی در تضاد با منافع ملی
توافق مدبرانه (یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 24/01/94، صفحه 1 و 6)
یادداشت "توافق مدبرانه"، روزنامه آرمان، دوشنبه، 24 فروردین 1394، صفحه 1 و 6
پیام نوروزی
نامه به رییس جمهور
دغدغۀ تدبیر و امید در سالی که گذشت
درسی از تاریخ
چه کسانی آزادی هنر را برنمیتابند؟(مخالفت با موسیقی و به تعطیلی کشاندن جشن­ها و کنسرت­ها، با کدام دلیل؟)، سرمقاله روزنامه ایران، سه شنبه 13/12/93، صفحه 1
یادداشت "چه کسانی آزادی هنر را برنمی تابند"، روزنامه ایران، چهارشنبه 13/12/93، صفحه 1
میراث اصلی انقلاب 57 (22 بهمن 57، پایان استبداد در ایران)، یادداشت روزنامه ایران، سه شنبه 21/11/93، صفحه 1 و 23
یادداشت "میراث اصلی انقلاب 57"، (22 بهمن 57، پایان استبداد در ایران)، روزنامه ایران، سه شنبه 21 بهمن 93، صفحه 1 و 23
راز یک سقوط (سرکوب آزادی بیان، ظلم بزرگ نظام شاهنشاهی)، یادداشت ضمیمه انقلاب روزنامه شرق، دوشنبه 21/11/93، صفحه 19
یادداشت "راز یک سقوط"، (سرکوب آزادی بیان، ظلم بزرگ نظام شاهنشاهی)، ضمیمه ویژه انقلاب روزنامه شرق، دوشنبه 20 بهمن 93، صفحه 19
عذر بدتر از گناه (یادداشت روزنامه آرمان، چهارشنبه 09/11/93، صفحه 1 و 6)
یادداشت "عذر بدتر از گناه"، روزنامه آرمان، چهارشنبه 8 بهمن 1393
راهی برای برون رفت از اسلام هراسی (رنسانس و جوششی نو در غرب، با پیام رهبر جمهوری اسلامی) (یادداشت روزنامه ایران، دوشنبه 06/11/93)
یادداشت "راهی برای برون رفت از اسلام هراسی(رنسانس و جوششی نو در غرب با پیام رهبر جمهوری اسلامی)"، روزنامه ایران، دوشنبه 06 بهمن 1393، صفحه 21
سوال بسیار بزرگ
پیامبر مهربانیها (یادداشت روزنامه آرمان، پنج شنبه 18 دی 1393، صفحه 11)
یادداشت "پیامبر مهربانیها"، روزنامه آرمان، پنج شنبه 18 دی 1393، صفحه 11
ضمانت اجرایی قانون
پاکسازی حیاط خلوت آمریکا (آمریکا و ارزشهای دوستی با کوبای کاسترو) (یادداشت روزنامه ایران، پنج شنبه 11/10/93، صفحه 21)
یادداشت "آمریکا و ارزشهای دوستی با کوبای کاسترو"، روزنامه ایران، پنج شنبه 11 دی 1393، صفحه 21
اصلاح طلبی و آزادی (یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 07/10/93، صفحه 1 و 6)
یادداشت "اصلاح طلبی و آزادی"، روزنامه آرمان، یکشنبه 7 دی 1393، صفحه 1 و 6
چند گام مؤثر برای تغییر در مدیریت
جای خالی رکن چهارم در مبارزه با مفاسد اقتصادی (یادداشت روزنامه ایران، شنبه 29/09/93، صفحه 4)
یادداشت "جای خالی رکن چهارم در مبارزه با فساد اقتصادی"، روزنامه ایران، شنبه 29 آذر 1390، صفحه 4
همان یک کلمه (یادداشت روزنامه شرق، دوشنبه 24/09/93، صفحه 1 و 4)
یادداشت "همان یک کلمه"، روزنامه شرق، دوشنبه 24/09/93، صفحه 1 و 4
نکته ای که نباید فراموش گردد (یادداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 17/09/93، صفحه 1 و 6)
یادداشت "نکته ای که نباید فراموش گردد"، روزنامه آرمان، دوشنبه 17/09/93، صفحه 1 و 6
بسیج لشگر مخلص خداست (یادداشت روزنامه آرمان، سه شنبه 04/09/93، صفحه 1 و 6)
یادداشت "بسیج لشگر مخلص خداست"، روزنامه آرمان، سه شنبه، 04/09/93، صفحه 1 و 6
چرا مذاکرات هسته ای می تواند نزدیک باشد؟ (یادداشت روزنامه آرمان، پنج شنبه 22/08/93، صفحه 1 و 6)
یادداشت "چرا توافق هسته ای می تواند نزدیک باشد؟"، روزنامه آرمان، پنج شنبه 22/08/93، صفحه 1 و 6
انتظار بجا (انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یادداشت روزنامه شرق، سه شنبه 27/08/93، صفحه 1 و 6)
یادداشت "انتظار بجا"، روزنامه شرق، سه شنبه 27/08/93، صفحه 1 و 6
تاملی در ساز و کار اصلاح رفتار دینی جامعه (دولتی زکردت تکالیف دینی با کدام انگیزه؟!، یادداشت روزنامه ایران، یکشنبه 25/08/93، صفحه 23)
یادداشت "تاملی در ساز و کار اصلاح رفتار دینی جامعه"، روزنامه ایران، یکشنبه 25/08/93، صفحه 23
مکتب حسین(ع) و الگوی نسان مسئول (روزنامه ایران، صفحه 23، سه شنبه 20/08/93)
یادداشت "مکتب حسین(ع) و الگوی انسان مسئول"، روزنامه ایران، صفحه 23، سه شنبه 20/08/93
اصلاح طلبی در قیام عاشورا (یادداشت روزنامه شرق، یکشنبه 11/08/93، صفحه 1 و 15)
"اصلاح طلبی در قیام عاشورا"، یادداشت روزنامه شرق، یکشنبه یازدهم آبان 93، صفحه 1 و 15
شمسیر داموکلس بر سر عبداله و اشرف غنی
آیت اله مهدوی کنی،السابقون انقلاب (یادداشت روزنامه آرمان، 03/08/93، صفحه 1 و 6)
یادداشت "آیت اله مهدوی کنی، السابقون انقلاب"، روزنامه آرمان، شنبه، سوم آبان 1393
طرحی در تقابل با وظایف دولت (یادداشت روزنامه شرق، 20/07/93، صفحه 1)
تصویر یادداشت طرحی در تداخل با وظایف دولت
اقدام ضد فرهنگی (یادداشت روزنامه آرمان، شنبه 19/07/93، صفحه 1 و 6)
تصویر یادداشت اقدام ضد فرهنگی
ائتلافی به نفع منافع ملی ایران (داعش فرصتی برای ایران، یادداشت روزنامه شرق، یکشنبه 23/06/93، صفحه 1 و 6)
تصاویر سایت قدیم 12
نظام قانونی (لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، یاداشت روزنامه آرمان، دوشنبه 17/06/93، صفحه 1 و 6)
تصاویر سایت قدیم 14
دیپلماسی واقع گرایانه دولت تدبیر و امید (رهاورد واقع گرایی در دیپلماسی، یادداشت روزنامه ایران، دوشنبه 17/06/93، صفحه 2)
تصاویر سایت قدیم 13
پس از استیضاح (یادداشت روزنامه ایران، شنبه 01/06/93، صفحه 4)
تصاویر سایت قدیم 17
استیضاح، دیگی که برای منافع ملی نمی جوشد (یادداشت روزنامه ایران، چهارشنبه 29/05/93، صفحه 19)
تصاویر سایت قدیم 18
دغدغه وفای به عهد (یادداشت روزنامه آرمان، یکشنبه 25/05/93، صفحه 1 و 7)
تصاویر سایت قدیم 7
سوال از مردم آمریکا
سرمایه سیاسی
مجلس آینده
قاطعیت مجریان (وضع متفاوت قوه مجریه، سرمقاله روزنامه شرق، دوشنبه 27/05/93، صفحه 1 و 6)
تصاویر سایت قدیم 6
تصویر خاتمی در قلب مردم (یادداشت روزنامه آرمان امروز، 5-5-93)
نظام حــــــزبی (یادداشت روزنامه شرق، 06/05/93، صفحه 1 و 15)
آدرس غلط
چرا پوشش و حجاب در جامعه پایدار نمی شود ؟ ( یادداشت روزنامه آرمان مورخ 22-4-93 صفحۀ 6)
راه پیشرفت (مقاله روزنامه آرمان مورخ 16-4-93 صفحۀ 6)
منشاء بدحجابی
خاستگاه داعــــــش ( مقاله روزنامه آرمان مورخ 19-4-93 صفحۀ 7)
دولـــــت بی صندلی ! ( ویژه نامه روزنامه آرمان مورخ 25-3-93 صفحۀ 4 )
جنـــاب رئیس جمهور ! ( مقاله روزنامه آرمان مورخ 18-3-93 صفحۀ 7)
آرزوی مــــــــردم
صاف کنندگان راه بـــهشت ( سرمقاله روزنامه آرمان مورخ 8-4-93 صفحه 7)
دمکراســــــــی ( سرمقاله روزنامه آرمان مورخ 3-4-93 صفحۀ 6)
جایگاه دلواپسان مذاکرات هسته ای ( یادداشت روزنامه آ رمان مورخ 22-2-93 صفحۀ 6)
باور جامعه ( یادداشت روزنامه آرمان مورخ 4-3-93 صفحۀ 7)
مجلس آینده ( یادداشت روزنامه آرمان 28-2-93 صفحۀ 7)
همۀ حـــــرف منتقدان (سرمقالۀ روزنامه آرمان مورخ 14-2-93 صفحۀ اول )
تذکر ملت (سرمقاله روزنامه آرمان مورخ 7-2-93)
ضرورت توجه به فرهنگ ملی ، در سال اقتصاد و فرهنگ ( یادداشت روزنامه آرمان 24-1-93)
یکی از ثمرات توافق هسته ای
نوروز مــی آید! (نگاه روزنامه آرمان مورخ 28-12-92)
فرهنگ نقد و انتقاد ( یادداشت روزنامه آرمان مورخ 24-12-92)
با تــــــــرمزهــــا ! ( یادداشت روزنامه آرمان 19-12-92)
راه توحیدی
ضرورت اجماع و اشتراک نظر بین اصلاح طلبان و اصول گرایان (دیدگاه روزنامه آرمان مورخ 30-11-92 )
چرا فقط یک عده بی سواد صحبت کنند ؟! (یادداشت روزنامه آرمان 28-11-92)
سیــــاست ما عین دیانــــت ماســـت
طرفداران واقعی انقلاب و نظام (یادداشت روزنامه آرمان 20-11-92)
نجاست بجای ســـیاســـــــت
نظارت مجلس در بوتۀ آزمایش ملی (یادداشت روزنامه آرمان 13-11-92)
وظیفۀ دولت روحانی در مقابل افراطیون سیاسی
هدف جنگ های زرگری و وظیفۀ دولت روحانی (یادداشت روزنامه آرمان مورخ 5-11-92)
پیــــامبر ، اسوۀ رحمت و مودت (بشارت روزنامه آرمان مورخ 28-10-92)
یارانه برای افزایش توانایی ملی (مقاله روزنامه آرمان مورخ 21-10-92)
حفظ شأن جایگاه های قانونی
ریشه فساد و اختلاس های اقتصادی کشـــور (یادداشت روزنامه آرمان 9-10-92)
مردم با استعفای وکیلان همراهند ؟ (یادداشت روزنامه آرمان 27-9-92)
نکته ( مقاله روزنامه آرمان 24-9-92)
آقــــــــــای رئیس جمهور ! (یادداشت روزنامه آرمان 29-8-92)
وارٍث، صفت بزرگ امام حســـــــین (ع) ( مقاله روزنامه آرمان 21-8-92)
آزمون بزرگ صداقت آمریکایی (مقاله روزنامه آرمان 20-8-92)
اصول مملکت داری
ولایـــــت پـــذیری (سرمقاله روزنامه آرمان 6-8-92)
تخلف از پیــام غـــــدیــر
تصمیم استراتژیــــــــــــک (روزنامه آرمان 28/7/92)
تیم مذاکره، نیازمند حمایت (یادداشت روزنامه آرمان 23/7/92)
جنــــاب رئیس جمهور ! (یادداشت روزنامه آرمان 16/7/92)
چاش های پیش رو دولت (دیدگاه روزنامه آرمان مورخ 14/7/92)
آقــــــــــای رئیس جمـــــهور ! (روزنامه آرمان 8/7/92)
انتظار عمومی ( یادداشت روزنامه آرمان 92/6/23)
آیت اله هاشمی رفسنجانی و امامت جمعه (یادداشت روزنامه آرمان مورخ 92/6/13)
خاستگاه اصلی فتنه (مقاله روزنامه آرمان مورخ 4/6/92)
با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا ( یادداشت روزنامه آرمان مورخ 20/5/92)
انسجام داخلی ( یادداشت روزنامه آرمان مورخ 26/5/92)
دام بزرگ مخالفان انسجام سیاسی کشور (سرمقاله روزنامه آرمان 29/5/92)
در مراسم تحلیف (روزنامه آرمان مورخ 92/5/12)
دولت روحانی و مدیریت سیاسی کشور (روزنامه آرمان مورخ 92/5/5)
بالابردن سطح توقعات عمومی به صلاح نیست ( یادداشت روزنامه آرمان صفحۀ 6 مورخ 30/4/92)
انتظار از رئیس جمهور منتخب ( سرمقاله روزنامه آرمان مورخ 9/4/92)
آزادی
فتح کامل سپاه امام حسین (ع)
عاقبت بخیری بالاترین نعمت
رویۀ جامعه اسلامی ( مقاله روز 9/11/91 روزنامه آرمان با عنوان " روز اخلاق و مهرورزی " )
این عمار ( مقاله روزنامه آرمان مورخ 7/11/91 صفحه 7)
درسی که باید از حسین گرفت ( مقاله روزنامه آرمان 2/9/91)
پاسخگویی رئیس جمهور
باورمندی به قانون
نخبه گرایی در انتخابات ریاست جمهوری
منحرفین بزرگ کشور
نخبگان و انتخابات ریاست " جمهور"
جامعه خود اگاه
ارز مسافرتی
قدرت قانونی مردم ، در رأس همه قدرت ها
دیکتاتورها فریب می خورند
عقلانیت سیاسی
قانون خوب یا مجری خوب
ضرورت تعامل با غرب
هنر دیپلماسی
وحدت و آرامش؛ پیام غدیر و ولایت
فاجعه رسوب انسان و عظمت قیام کربلا
ظرفیت اقتصادی هنر
شان نمایندگی
تضعیف جمهوریت نظام
رقابت در راستای منافع ملی
مجلس مطلوب
خیلی ها باید برگردند
منطق محیطی
کجایند مردان حق جوی دفاع مقدس (یادداشت روزنامه آرمان - 06/07/1390)
متهم اصلی اختلاس بزرگ کشور (یادداشت روزنامه آرمان - 03/07/1390)
قد مردان حکومت (یادداشت روزنامه آرمان - 21/06/1390)
فتنه گران عصر علی(ع) (یادداشت روزنامه آرمان - 01/06/1390)
تنهایی علی (ع) (سرمقاله روزنامه آرمان - 30/05/1390)
رسالت مطبوعات در انتخابات آینده (یادداشت روزنامه آرمان - 25/05/1390)
انتخابات تکلیف حاکمیت و حق مردم است
نیاز ملی( سرمقالۀ روزنامه آرمان 1390/5/12)
توپ امنیت خارج از قوۀ قضائیه
حقوق بشر (نوشتار روزنامه آرمان - 22/04/1390)
عقل سیاستمدار بر احساسش غلبه دارد (یادداشت روزنامه آرمان - 19/04/1390)
سیاستمدار دروغ نمی گوید (یادداشت روزنامه آرمان - 14/04/1390)
خط قرمز (یادداشت روزنامه آرمان - 13/04/1390)
سیاستمدار اهل مدارا و گفتگو است (نوشتار روزنامه آرمان - 12/04/1390)
سیاستمدار غیبت نمی کند (نوشتار روزنامه آرمان - 11/04/1390)
پیام بعثت (سرمقاله روزنامه آرمان - 08/04/1390)
لزوم مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم (جستار روزنامه آرمان - 29/03/1390)
سونامی خاموش محیط زیست (یادداشت روزنامه آرمان - 28/03/1390)
رنگ و بوی علی(ع) (یادداشت روزنامه آرمان - 25/03/1390)
بدحجابی یا بدحیایی (یادداشت روزنامه آرمان - 23/03/1390)
سیاست دیرهنگام سکوت (سرمقاله روزنامه آرمان-22/03/1390)
خطر سقوط در گرداب تاریخ (یادداشت روزنامه آرمان-11/03/1390)
اصلی کردن مسائل فرعی کشور (سرمقاله روزنامه آرمان - 27/02/1390)
قانونگرایی به جای اقتدارگرایی (سرمقاله روزنامه آرمان - 21/02/1390)
اختلاف سیاسی (سرمقاله روزنامه آرمان-20/02/1390)
ولایت فقیه سدی مقابل استبداد
طرحی به جای طرح نظارت بر نمایندگان مجلس (سرمقاله روزنامه آرمان - 06/02/1390)
رابطه با مصر به نفع جهان اسلام (سرمقاله روزنامه آرمان - 31/01/1390)
اصلاحطلبان و اصولگرایان نگهبانان جمهوری اسلامی (سرمقاله روزنامه آرمان-21/01/1390)
سال جهاد اقتصادی (سرمقاله روزنامه آرمان-15/01/1390)
ضرورتی که در سال 89 کمرنگ شد (سرمقاله روزنامه آرمان-28/12/1389)
بگذاریم مردم شادی کنند (یادداشت روزنامه آرمان-23/12/1389)
هنوز هم دیر نشده است
برای اصلاح ابرو چشم کور نکنید
هاشمی زنده است چون نهضت زنده است (نوشتار روزنامه آرمان-9/12/1389 --- سرمقاله روزنامه مردمسالاری-12/12/1389)
ناکارآمدی دموکراسی غربی و دستاورد انقلاب اسلامی
تفرقه منشاء عذاب جامعه (سرمقاله روزنامه آرمان - 1/12/1389)
جمهوری اسلامی یا دموکراسی غربی؟
نماز. تکلیف یا امتیاز (؟) (یادداشت روزنامه مردمسالاری - 1/12/1389)
ریشه های بد حجابی کجاست ؟
استاندار کرج باید به وسعت البرز و به بلندی قله دماوند باشد
حیاء یا حجاب
بازی با نماد ملی
جمهوری اسلامی بدون مردم ؟!
آزمون بزرگ 22 بهمن
هراس حاکمیت
به کجا می رویم!؟
برادرانه یا پدرانه (روزنامه اعتماد )
رکود اقتصادی و دولت دهم (روزنامه اعتماد 19 شهریور)
قانون اساسی شاهین تعادل کشور(روزنامه اعتماد 17 شهریور )
مردم و دولت (روزنامه اعتماد 14 شهریور)
نشانۀ عقب ماندگی(سرمقاله روزنامه اعتماد 26مرداد)
ندای وجدان (سرمقالۀ روزنامۀ اعتماد 18/5/88)
هاشمی رفسنجانی نقطه اتصال(سرمقالۀ روزنامه اعتماد 27/4/88)
دغدغۀ سبز(سرمقالۀ روزنامه اعتماد 7/5/88)
اسرائیل را کیش کنیم!(سرمقالۀ روزنامه اعتماد 21/4/88)
تهدید یا تدبیر(سرمقالۀ روزنامه اعتماد 16/4/88)
رجل سیاسی , در انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری
کرجی ها هم به موج تغییر پیوسته اند
رکود اقتصادی ایران در سال 88
در ایران بخش خصوصی ، خیلی خصوصی است
آیا خریداری رأی توسط دولت قانونی است ؟!
اوباما را دریابیم
رئیس جمهور فوق العاده پرکارِ هزینه گرا (16/1/1388)
چه باید کرد؟ شمارۀ 3 (به تاریخ 13/12/87)
چه باید کرد ؟! -شمارۀ 2(به تاریخ 15/11/87)
نامه ای برای حاج آقا احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری
راحت بودن مردم با حاکمیت
سی سال قانون گذاری یا قانون گرایی (سرمقاله روزنامه آرمان - 24/11/1389)
رجل سیاسی برای ریاست جمهوری آینده و توسعه کشور
چه باید کرد؟!
دولت شهرستان کرج را جدی بگیرد
مسوولیت صندلیهای کرج در بهارستان
بزرگترین سرمایه گذاری برای نسل های آینده
پس خدا چه می شود؟
زنان، فرشتگان الهی در زمین
جوانان، عالی ترین مخلوقات خدا
جامعه ی ما به کجا می رود؟ (روزنامه صدای عدالت)
چرا سکوت نکردی!؟ (داستان اهانت به آقا سید حسن خمینی) (روزنامه مردمسالاری)
توسعه و بنیادگرایی
توسعه و مذهب
ویژگیهای نیروهای اطلاعاتی از نظر فقه سیاسی
آرمانخواهی و امید به آینده(سرمقاله هفته نامه -ستاره صبح -12 دی 1388)
خودباوری و خود آگاهی، دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی (روزنامه اعتماد)
در عصر و نسل خود زینبی باشیم
خیزش ملی برای بهره وری (روزنامه اعتماد)
خاطرات دوران انقلاب
سوء تدبیر روح را از کالبد مدیریت جامعه گرفته است (روزنامه اعتماد ملی)
عیب بزرگ نظام شاهنشاهی (روزنامه مردمسالاری)
درس آزادگی (نوشتار روزنامه آرمان - 4/12/1389)
هجرت، آغاز شکست استبداد (روزنامه آفرینش)
آزادی، همزاد بشر و لازمه تکامل (روزنامه اعتماد)
فرصت برای ایران در سال 2008
فاتحان کربلا (در مسجد اموی شام)
فاتحان کربلا (در شام)
فاتحان کربلا (در مسجد کوفه)
فاتحان کربلا (در کوفه)
فاتحان کربلا (روزنامه مردمسالاری)
مطالبات جامعه بزرگ ورزش در کلانشهر کرج
لا‌یحه خدمات کشوری و لزوم توجه به حقوق کارمندان (روزنامه اعتماد ملی)
دفتر امور مجلس وزارت کشور و فردا
توسعه شهرنشینی و مهاجرت در جهان سوم
مدیریت و توسعه نظام مند در کشورهای در حال گذار با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران
برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار
جهانی شدن و مهاجرت نخبگان
اشتغال در جهان سوم
انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم
توسعه اقتصادی در جهان سوم
امام حسین(ع)، اصلاح طلبی بزرگ (روزنامه اعتماد)
فرصت برای ایران در سال 2008
کرج بلندمرتبه تر از یک استان (روزنامه قانون)
فرصت انگاری در پدیده های اجتماعی–سیاسی (روزنامه همبستگی)
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به دکتر سید علی میرباقری می‌باشد.